Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanspraken op sociale uitkeringen (WW e.d.)

Iedere werknemer heeft wel te maken met aanspraken op uitkeringen die voortvloeien uit de sociale werknemersverzekeringen. Enkele van deze aanspraken zijn vrijgesteld. Dit zijn de aanspraken uit hoofde van:

  • de Ziektewet (ZW);

  • de Wet arbeid en zorg (Wazorg);

  • de Werkloosheidswet (WW);

  • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

  • de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/WIA), met uitzondering van het WGA-deel.

Het onbelast zijn van deze aanspraken betekent, dat de premie die door de werkgever betaald is om de aanspraak te verzekeren, niet bij het belaste loon wordt opgeteld. De werknemersbijdrage komt op het loon in mindering, maar dit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren