Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten vormt in principe loon voor de premieheffing voor de sociale werknemersverzekeringswetten, tenzij er sprake is van een vergoeding die geacht wordt te strekken tot bestrijding van de kosten. Een werkgeefster verstrekt aan haar werknemers een kledingvergoeding. Deze vergoeding is ook bedoeld voor kleine verteringen op het werk. De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 27 maart 2003 geoordeeld dat de werkgeefster reeds bij de looncontrole de strekking van de onkostenvergoeding aannemelijk had moet maken. Op geen enkele wijze heeft de werkgeefster kunnen aantonen dat de vergoeding volledig ter dekking van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren