Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De medewerkers van X houden zich bezig met een illegale activiteit, te weten de verkoop van softdrugs en het bieden van ruimte om deze te nuttigen. De arbeidsovereenkomst is dan nietig op grond van het Burgerlijk Wetboek. Maar dit betekent niet dat er dan ook geen inhoudingsplicht voor de loonheffing is. Als aan de materiële voorwaarden van de dienstbetrekking wordt voldaan, moeten ook de verplichtingen jegens de belastingdienst worden nageleefd.

Coffeeshop inhoudingsplichtig ondanks nietigheid arbeidsovereenkomst

Feiten

X is een coffeeshop. Naast de verkoop van koffie en thee worden er softdrugs verkocht en is er een ruimte waar klanten de gekochte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren