Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gegevens nieuwe werknemer

Op grond van de wet moet de werknemer nog bij aanvang van zijn dienstverband de volgende gegevens verstrekken:

  • zijn naam en voorletters;

  • zijn geboortedatum;

  • zijn BSN/sofinummer;

  • zijn adres met postcode;

  • zijn woonplaats en, ingeval hij niet in Nederland woont, tevens zijn woonland en regio.

Deze gegevens moet de werkgever bewaren tot vijf jaren na uitdiensttreding van de betreffende werknemer (net zoals tot 2007 de loonbelastingverklaring). Volgens de wet moet de werkgever deze gegevens in zijn loonadministratie hebben, en wel schriftelijk, voorzien van een datum (dagtekenen) en ondertekend. Dit kan ‘vormvrij’, dat wil zeggen dat de gegevens op een servet mogen staan,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren