Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het door de personeelsvereniging aan de werknemers van BV X verstrekte kerstpakket wordt aangemerkt als door BV X verstrekt loon in natura. BV X is hierover inhoudingsplichtig.

Kerstpakket is volgens AG terecht belast

Feiten

Voor het personeel van BV X is een personeelsvereniging opgericht. Ieder lid betaalt hieraan jaarlijks f 36 en X jaarlijks f 150.000. BV X verstrekt ieder jaar f 300 contant aan haar werknemers in het kader van de feestdagenregeling (regeling die gold tot en met 2002). Daarnaast verstrekt de personeelsvereniging een kerstpakket ter waarde van f 89,12 uiteraard uitsluitend aan de leden van deze personeelsvereniging. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren