Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Alleen een belanghebbende kan bezwaar en beroep instellen tegen beslissingen van bestuursorganen. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt als belanghebbende aangemerkt: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bij een beslissing tot premieheffing werknemersverzekeringen is in elk geval de werkgever belanghebbende: hij moet de premies immers afdragen. Maar is nu ook de werknemer belanghebbende? Daarvoor zou wat te zeggen zijn, aangezien de werkgever een deel van de premies op het loon van de werknemer mag inhouden, maar in een uitspraak van 28 maart 2002 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren