Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

 • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
 • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
 • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sinds 2013 nog maar weinig loonbegrippen

Vóór 2013 kreeg de werkgever in de praktijk te maken met vele loonbegrippen, namelijk:

 • fiscaal loon;

 • tabelloon;

 • loon voor de loonheffing;

 • loon voor de sociale verzekeringen;

 • coördinatieloon;

 • premieloon;

 • loon voor de Zvw;

 • brutoloon;

 • nettoloon;

 • loon niet in geld;

 • loon in natura;

 • uitkeringsloon;

 • loon voor de pensioenopbouw: pensioengevend loon.

Sinds 2013 ‘leven’ deze loonbegrippen ook nog wel door, maar zijn ze niet meer zo verschillend. Dit heeft te maken met de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) die per 2013 in werking is getreden. Zie voor meer informatie hierover ook Eén heffingsgrondslag per 2013.

Brutoloon

Brutoloon is het loon vóór aftrek van de inhouding van alle loonheffingen. Veelal is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren