Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een petrochemisch bedrijf sluit een consultancy-overeenkomst met een naar Engels recht opgerichte vennootschap (“Limited�?), die feitelijk in Londen is gevestigd. De overeenkomst is afgesloten voor de periode van één jaar. De werkzaamheden onder de overeenkomst worden uitgevoerd door de oprichter en enige werknemer van de Limited. De inspecteur is van mening dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen het petrochemisch bedrijf en de werknemer van de Limited en legt het bedrijf een naheffingsaanslag loonbelasting op. In de daarop volgende procedure stelt het Gerechtshof te Amsterdam op 10 december 1997 het petrochemisch bedrijf in het gelijk en vernietigt de naheffingsaanslag.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren