Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De aangifte

De door de werkgever ingehouden loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw) moeten aan de Belastingdienst kenbaar worden gemaakt. Hiervoor moet een aangiftebiljet worden ingevuld: de loonaangifte.

Aangifteplicht DGA's vereenvoudigd

Besloten vennootschappen met alleen één of meer DGA('s) op de loonlijst hebben een vereenvoudiging in de aangifteplicht sinds 2010, namelijk:

    een systeem waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens (het is niet ongebruikelijk dat een DGA elke maand hetzelfde loon opneemt) eerder worden ingediend dan nu het geval is. Al in januari mogen alle loonaangiften van dat kalenderjaar dan worden ingediend; een eenvoudiger systeem van betaling,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren