Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 17-06-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een franchise-overeenkomst is een overeenkomst tussen twee zelfstandige ondernemers, waarbij de een, de franchisenemer, zelfstandig en voor eigen rekening en risico een zaak drijft. Hij maakt daarbij gebruik van bepaalde faciliteiten die de franchisegever hem biedt: hij profiteert bijvoorbeeld van gezamenlijke inkoop en reclame en hij mag de handelsnaam van de franchisegever gebruiken. Uiteraard betaalt de franchisenemer daarvoor een vergoeding. Een franchisenemer is dus in de regel een zelfstandig ondernemer. In een uitspraak van 8 april 1999 blijkt de Centrale Raad van Beroep ook deze verhouding te toetsen aan de feitelijke situatie. En zo kan ook een franchisegever premieplichtig worden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren