Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bezwaar/beroep werknemer

De werknemer die het niet eens is met de loonheffingen die op zijn loon zijn ingehouden, zal zich in eerste instantie tot zijn werkgever wenden. Een punt van geschil zou bijvoorbeeld de loonheffingskorting kunnen zijn, of het feit dat de werkgever bepaalde onkostenvergoedingen tot het loon heeft gerekend. Van de werkgever mag verwacht worden, dat hij nagaat of een juiste inhouding heeft plaatsgevonden. Meent de werkgever echter correct gehandeld te hebben, dan zal de werknemer zich tot de Belastingdienst moeten wenden.

Voorbeeld In de zomer van 1997 is een stroom van massaal ingediende bezwaarschriften tegen de loonbelasting/premie volksverzekeringen op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren