Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 17-06-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
X heeft enkele tot het varende personeel behorende werknemers in staat gesteld aan wal te studeren. Om hun basisopleiding aan een zeevaartschool af te maken. De werknemers genoten minimaal zes maanden studieverlof. Het Hof concludeert op 27 november 1997 dat voor toepassing van de afdrachtvermindering voor de zeevaart onder meer is vereist dat de werknemer als kapitein, scheepsofficier of scheepsgezel werkzaam is op een zeeschip. Wanneer een werknemer meer dan 6 maanden aan wal zit in verband met zijn studieverlof of vakantie dan is daarvan geen sprake. De wetgever heeft volgens het Hof de bedoeling gehad de voorziening voor de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren