Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verschillen tussen de loonheffingen

Het loon waarover de premies voor de werknemersverzekeringen worden berekend, is grotendeels hetzelfde als het loon waarover loonbelasting/premie volksverzekeringen worden geheven. Echter, er zijn enkele verschillen (zie hiervoor Vanaf 2013 nog maar weinig loonbegrippen). Voor 2013 waren er veel meer verschillen. Te denken valt aan de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw. Deze was fiscaal belast, maar voor het premieloon aftrekbaar. Een ander verschil was het levensloopsparen. Het gespaarde bedrag door de werknemer was aftrekbaar voor het fiscale loon, maar niet voor het premieloon. Vanaf 2013 zijn de verschillen tussen de verschillende loonbegrippen grotendeels verdwenen. Er is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren