Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Voor de toepassing van de ketenaansprakelijkheid wordt een eigenbouwer gelijkgesteld met een aannemer. De term eigenbouwer is eigenlijk misleidend, want de gelijkstelling betreft elke ondernemer die zonder opdracht van een opdrachtgever in de normale uitoefening van zijn bedrijf een werk van stoffelijke aard uitvoert. Als de eigenbouwer het werk geheel of ten dele door een ander laat uitvoeren, is die ander onderaannemer, omdat hij met een aannemer heeft gecontracteerd. De eigenbouwer kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de door die onderaannemer niet afgedragen loonheffing en premies. In een uitspraak van 21 maart 2002 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren