Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Identificatieplicht

Om illegale arbeid en zwartwerken te voorkomen, moet de werkgever nieuw personeel vóór aanvang van de dienstbetrekking identificeren; de identificatieplicht. Aan de identificatieplicht heeft de werkgever voldaan als hij:

  • Zijn nieuwe werknemer heeft geïdentificeerd. Dat doet hij door te controleren of hij/zij overeenstemt met de foto op het identiteitsbewijs; en

  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer in de loonadministratie te bewaren.

De bladzijden met informatie moeten allemaal worden gekopieerd; lege bladzijden niet. U moet ook de bladzijde met het burgerservicenummer (BSN) kopiëren. Blijkt niet uit de kopie de aard en het nummer van het identiteitsbewijs, dan moet de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren