Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De diensttijdvrijstelling (of: jubileumgratificatie) mag worden toegepast voor schilders; ook als zij enkele wintermaanden in de WW zitten. Er is gedurende die maanden dan weliswaar geen privaatrechtelijke dienstbetrekking, maar materieel gezien is dit als een doorlopende dienstbetrekking te beschouwen. Onder andere ook omdat zij in die maanden niet voor een andere werkgever werken.

Belastingvrije jubileumuitkering voor schilder

Feiten

Het gaat om schildersbedrijf X die enkele werknemers in dienst heeft die in de wintermaanden vanwege het geringere aantal opdrachten als gevolg van de weersomstandigheden, tijdelijk geen werkzaamheden verrichten. Gedurende deze maanden ontvangen zij een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet. Na afloop van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren