Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Tot 1 januari 1999 was de verzekeringsplicht van uitzendkrachten gebaseerd op artikel 5, aanhef en onder d van de ZW/WW/WAO, in samenhang met artikel 3 van het KB van 24 december 1986, Stb 655. Sinds de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid op 1 januari 1999 is in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek opgenomen dat de uitzendovereenkomst de arbeidsovereenkomst is waarbij de werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren