Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Hoge Raad heeft in een arrest van 28 februari 1996 bepaald dat bij kosten die verband houden met verhuizing twee kostenposten dienen te worden onderscheiden. In de eerste plaats de kosten voor het overbrengen van de inboedel. Deze zijn zonder beperking aftrekbaar en kunnen geheel belastingvrij worden vergoed. In de tweede plaats zijn er de overige verhuiskosten. Deze zijn slechts beperkt aftrekbaar en kunnen beperkt belastingvrij worden vergoed. Verhuiskostenvergoedingen voor de ene kostenpost zijn niet van invloed op de aftrekbaarheid van onder de andere kostenpost vallende verhuiskosten.

Aftrekbaarheid van verhuiskosten

Feiten

Een werknemer ontvangt in 1990 van zijn werkgeefster

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren