Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het gerechtshof te Leeuwarden vindt in een uitspraak van 25 mei 2007 dat BV A bekend had moeten zijn met de gebruikelijkloonregeling voor het vaststellen van het te belasten loon van haar directeur-grootaandeelhouder. De BV heeft de regeling echter niet toegepast en daarom stelt het hof de boete vast op 25% van het nageheven bedrag. Er is minstens sprake van grove schuld bij de BV.

Boete van 25%, omdat gebruikelijkloonregeling bekend moet zijn

Feiten

X is de enige aandeelhouder van BV A. X doet verschillend werk voor zijn BV, maar ontvangt daarvoor geen loon. Over 2003 stelt de Belastingdienst het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren