Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Niet alleen loon in geld, maar ook loon in natura is in het huidige premieheffingsregime onderworpen aan de heffing van loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten. In de nieuwe regelgeving, zoals neergelegd in de onlangs door de Eerst Kamer aangenomen Wet Walvis, zal dit veranderen. Bij de waardering van loon in natura wordt gekeken naar de aarde die de verstrekking in het economisch verkeer heeft. De regels betreffende de waardering van loon in natura zijn neergelegd in artikel 8 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). Toch is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat de waarde nu precies is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren