Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonstrook en jaaropgave

Niet alleen tegenover de Belastingdienst, maar ook tegenover het personeel heeft de werkgever administratieve plichten. De werkgever moet de werknemer een loonstrook en een jaaropgave verstrekken.

Loonstrook

De werkgever is verplicht om bij de eerste loonbetaling en vervolgens bij elke wijziging die zich ten opzichte van een vorige loonbetaling heeft voorgedaan, een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. Vanaf 2010 mag dit ook digitaal. Deze loonstrook moet het volgende vermelden:

    De contractvorm, d.w.z. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wel of geen oproepovereenkomst en of het schriftelijk is vastgelegd. Zie hiervoor ook Lage premie. Uw naam en de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren