Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 17-06-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer is met zijn werkgever overeengekomen dat de dienstbetrekking zal worden beëindigd als de werknemer elders een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden. De schadeloosstelling die bij beëindiging wordt uitgekeerd, heeft ten doel de werknemer te stimuleren tot het met spoed zoeken en aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking. Volgens het Hof te Leeuwarden, dat op 7 juli 1995 oordeelt over het toepasselijk tarief, is er sprake van een vergoeding terzake van het staken of nalaten van werkzaamheden, zodat het bijzonder tarief van toepassing is. De omstandigheid dat de vergoeding gerelateerd is aan het brutosalaris dat bij het voortzetten van de dienstbetrekking

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren