Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De verzekeringsplicht van medewerkers wordt getoetst aan de hand van de bepalingen in de socialeverzekeringswetten en het op die wetten gebaseerde Koninklijk Besluit (KB). In dat KB wordt geregeld wie op grond van een fictief dienstverband zijn verzekerd. Eén van die categorieën is "degene die persoonlijk arbeid verricht ten behoeve van een derde door tussenkomst van de natuurlijke persoon tot wie of van het lichaam tot welk de arbeidsverhouding bestaat." In een uitspraak van 5 oktober 2000 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat, als iemand werkzaamheden verricht via een BV waarvan hij enig aandeelhouder is, op grond van deze 'tussenkomstbepaling'

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren