Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 augustus 2005 een scheepsbouw- en reparatiebedrijf in het ongelijk gesteld in een procedure tegen het UWV over verzekeringsplicht van in de jaren 1997, 1998 en 1999 werkzame zelfstandigen. In die jaren werden er nog geen verklaringen van zelfstandigheid (VAR-WUO) afgegeven door de Belastingdienst, zodat de hele benadering van het vaststellen van verzekeringsplicht enigszins anders was dan nu, maar dat neemt niet weg dat de uitspraak wel aardige elementen bevat voor de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Verzekeringsplicht van lassers op een scheepswerf

Feiten

Een scheepsbouw-

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren