Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 3.119c Aflossingseis

    1Aan de aflossingseis wordt voldaan indien een tot de eigenwoningschuld behorende schuld op het toetsmoment niet meer bedraagt dan het bedrag dat per schuld volgt uit de formule: waarbij wordt verstaan onder: Bx: de maximale schuld op het toetsmoment; B0: het startbedrag van de schuld; im: de maandelijkse rentevoet; x: het aantal verstreken gehele kalendermaanden van de looptijd; n: de maximale looptijd van 360 maanden. 2Na een wijziging van de maandelijkse rentevoet wordt de formule in het eerste lid als volgt toegepast: a.onder B0 wordt verstaan: de omvang van de schuld op het moment direct voorafgaand aan de wijziging van de maandelijkse rentevoet; b.onder im wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren