Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer krijgt soms van zijn werkgever bepaalde zaken in natura aangeboden, zoals een vakantiereis. Ook loon in natura is onderworpen aan de loon- en premieheffing. Om tot heffing te kunnen overgaan, moet de waarde in geld worden vastgesteld. Hoofdregel is daarbij dat heffing plaats vindt over de waarde die in het economische verkeer kan worden toegekend aan het loon in natura. Als het gaat om loon dat feitelijk wordt genoten door het te gebruiken, zoals een vakantie, wordt de waarde gesteld op ten hoogste het bedrag van de besparing. Bij vakanties is dat lang niet altijd de volledige reissom.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren