Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn degenen die een arbeidsverhouding hebben met een uitzendbureau of uitleenbedrijf (uitlener). De uitzendkrachten worden (tijdelijk) te werk gesteld bij een derde (de inlener). Ook het bedrijf dat tijdelijk een overschot aan personeel heeft en dit collegiaal uitleent aan een derde, kan worden aangemerkt als een uitlener en ook een payrollbedrijf (zie Dienstbetrekking voor meer informatie over payrolling).

Tussen de uitlener en de uitzendkracht zou de gezagsrelatie kunnen ontbreken en daarmee de dienstbetrekking. Het volledige gezag zou bij de inlener kunnen liggen. Vandaar dat de fictieve dienstbetrekking van deze werknemers bij de inlener in de wet is opgenomen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren