Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Automatiseringsdeskundigen en anderen die regelmatig aan derden ter beschikking worden gesteld om in het bedrijf van die derde te werken, zijn soms verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat ze een arbeidsovereenkomst hebben, soms op grond van de gelijkstellingsbepalingen, en soms vallen ze niet onder de verplichte verzekering. Een werkgever vraagt de uitvoeringsinstelling (UVI) om een standpunt en krijgt vervolgens te horen dat de `freelancers' ofwel verzekerd zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, ofwel op grond van het KB ex artikel 5 ZW/WAO/WW. De UVI baseert dit standpunt uitsluitend op de met de automatiseringsdeskundigen gesloten overeenkomsten. In een uitspraak van 12 juni 1997

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren