Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Op een schadevergoeding wegens het niet-doorgaan van een dienstbetrekking mogen geen loonbelasting en premie volksverzekeringen worden ingehouden. Het loonbegrip in de Wet op de loonbelasting is niet zodanig ruim dat daar ook vergoedingen voor 'gederfd of te derven loon' onder vallen. De schadevergoeding valt wel onder de inkomstenbelasting. Aldus een uitspraak van de rechtbank te Breda op 4 mei 2007.

Geen inhoudingen over schadevergoeding wegens niet-doorgaan dienstbetrekking

Feiten

A en een gemeente hadden overeenstemming bereikt over zijn aanstelling als toezichthouder bij de gemeente. Vóór de aanstelling liet de gemeente nog een medische keuring uitvoeren. Naar aanleiding van de uitslag van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren