Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Partijen die zich in de zakelijke sfeer verbinden sluiten vaak een schriftelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een werkverhouding. Daarin kunnen zij vastleggen welke prestaties over en weer worden verwacht en in welke positie zij daarbij ten opzichte van elkaar wensen te staan. Voor de Uvi is de inhoud van een dergelijke overeenkomst van belang. Deze is een hulpmiddel bij het bepalen van een mogelijke verzekeringsplicht van een der partijen. Vaak valt hieruit af te leiden of partijen in de arbeidsrelatie al dan niet een gezagsverhouding voor ogen heeft gestaan. Hetzij doordat dit uitdrukkelijk staat vermeld, hetzij door de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren