Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitstel van betaling

Het is de taak van de inspecteur van de Belastingdienst om te controleren of de werkgever het juiste bedrag aan loonheffingen inhoudt op het loon van de werknemers. De ontvanger van de Belastingdienst ziet er op toe dát dit bedrag wordt afgedragen.

Verzoek doen bij de ontvanger

Mocht de werkgever betalingsproblemen hebben, dan moet hij zich richten tot de ontvanger van de Belastingdienst. Echter, de werkgever zal niet snel uitstel van betaling van de loonheffingen krijgen. Wat betreft de loonbelasting/premie volksverzekeringen is hij immers niet degene die deze betaalt, maar de werknemer. De werkgever fungeert voor deze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren