Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
A heeft in 1995 ƒ 827.646 loonheffing ingehouden op het loon van haar personeel. Na afloop van het jaar merkt de accountant bij het opstellen van de jaarrekening dat maar ƒ 760.636 is afgedragen aan de Belastingdienst. Het te weinig ingehouden bedrag van ƒ 67.010 meldt A per brief van 9 juli 1996 aan de Belastingdienst. De naheffingsaanslag betreffende dit bedrag gaat gepaard met een boete die uiteindelijk van 25% tot op 10% wordt kwijtgescholden. A stelt dat er sprake is van een vrijwillige verbetering en dat daarom deze boete slechts 5% mag bedragen. Echter, deze Belastingdienst heeft als beleid dat alleen boeten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren