Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020
  • Taakgebieden: OR-communicatie

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De meeste landen heffen (loon)belasting volgens hetzelfde beginsel: het woonlandbeginsel. Volgens dit beginsel worden de inwoners van een land belast voor hun gehele inkomen, waar dit ook ter wereld is genoten. Daarnaast worden degenen die niet in het betreffende land wonen, belast voor het inkomen, genoten uit de bronnen in dat land. Bijvoorbeeld: de inkomsten uit arbeid, genoten door het vervullen van een dienstbetrekking in het betreffende land terwijl men in een ander land woont. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren