Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkgever A heeft verzuimd de verblijfskostenvergoeding aan te passen van de zes werknemers die van functie zijn veranderd. Hierdoor ontvingen deze werknemers te lang een te hoge belastingvrije kostenvergoeding. Aan A is terecht een boete opgelegd ter grootte van 25% van de alsnog verschuldigde sociale verzekeringspremies. Aldus een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 9 augustus 2006.

Boete van 25% terecht opgelegd; grove schuld aanwezig

Feiten

Het UWV heeft aan werkgever A, op basis van de resultaten van een door de Belastingdienst uitgevoerd boekenonderzoek, correctienota's opgelegd over de jaren 1998 tot en met 2003. De reden hiervoor is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren