Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werknemers kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op ziekengeld op grond van de Ziektewet. Een werknemer is voor deze wet 'de natuurlijke persoon die in een privaatrechtelijke of in een publiekrechtelijke dienstbetrekking staat'. Deze werknemer is verplicht verzekerd voor de Ziektewet.

Een werknemer werkt in verschillende dienstbetrekkingen waaronder twee dagen in de week op uitzendbasis. Van deze werkzaamheden valt de werknemer uit. De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 26 mei 2003 geoordeeld dat de werknemer geen recht heeft op ziekengeld ingevolge de Ziektewet omdat hij niet verzekerd is. Ook de nawerkingsbepaling is niet van toepassing

Geen werknemer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren