Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het begrip 'loon' waarover premies socialeverzekeringswetten moet worden betaald, is niet altijd even duidelijk. Bij gewone dienstbetrekkingen levert het loonbegrip meestal niet al teveel problemen op. In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is de vraag aan de orde of de beloning van musici, ontvangen voor het geven van concerten, terecht alleen is toegerekend aan de dagen van het concert. Repetitiedagen zijn niet als loondagen aangemerkt. De vergoedingen over die dagen zijn niet opgegeven als premieplichtig loon. UWV heeft correctienota's opgelegd die in bezwaar en beroep zijn aangevochten.

Loon over repetitiedagen

Feiten

Een viertal muziekensembles verzorgen een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren