Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 17b Informatieplicht bij schulden bij anderen dan aangewezen administratieplichtigen; te verstrekken gegevens

    1Als gegevens als bedoeld in artikel 3.119g van de wet worden aangewezen: a.de datum van aangaan van de schuld; b.het startbedrag van de schuld; c.de maandelijkse rentevoet; d.de contractueel vastgelegde looptijd in maanden; e.de contractueel vastgelegde wijze van aflossing; f.indien

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren