Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 17bis Vrijstellingen; begrenzing premie nettolijfrente

    1Het percentage, bedoeld in artikel 5.16b, eerste lid, van de wet, wordt als volgt bepaald: Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar percentage 15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is 2,3 20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is 2,7 25 jaar of ouder,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren