Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A is directeur van twee gefailleerde BV's, maar heeft de betalingsonmacht nooit gemeld. De ontvanger had het echter wel kunnen weten als hij tijdens een van de twee mondelinge besprekingen had doorgevraagd. De ontvanger heeft hiermee onzorgvuldig gehandeld en daarom kan het niet-melden van de betalingsonmacht A niet worden verweten. A is daarom, in beginsel, niet aansprakelijk voor de onbetaalde belastingschulden.

Ontvanger had moeten doorvragen: geen bestuurdersaansprakelijkheid

Feiten

A is directeur en enig aandeelhouder van 4 BV's (H, K, L en M) die nauw met elkaar werken en in enige mate van elkaar afhankelijk zijn, met name financieel. Bij twee

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren