Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Boetes

De werkgever moet ‘rondom’ de aangifte aan diverse verplichtingen voldoen. Ten eerste moet hij een goed ingevulde aangifte tijdig indienen. Ten tweede moet hij de ingehouden loonheffing tijdig aan de Belastingdienst betalen. Ten slotte moet hij fouten in de aangifte corrigeren aan de hand van een correctiebericht en als de werkgever een gerichte EDM-verplichting heeft, een nieuwe werknemer tijdig melden bij de Belastingdienst via een zogeheten eerstedagsmelding (EDM).

In z'n totaliteit kan hij de volgende verzuimen begaan:

    Niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van de loonaangifte (aangifteverzuim). Niet of niet tijdig betalen (betaalverzuim). Niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren