Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Cafetariaregeling

De uitruil van gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen binnen een cafetariaregeling (zie Wat is het cafetariastelsel) blijft mogelijk op dezelfde wijze als dat ook mogelijk was onder de vroegere regelgeving (denk aan studiekosten, vakbondscontributie, de fiets of de kilometervergoeding van € 0,19). Daarin komt op zich geen verandering, zij het dat het aantal specifieke vrijstellingen geringer is geworden. Zo is bijvoorbeeld de populaire fietsvrijstelling onder de werkkostenregeling geschrapt. En ook de vrijstelling voor de vakbondscontributie, waarvan de uitruil menigmaal via cao’s werd voorgeschreven.

Cafetariaseren via de vrije ruimte

Vergoedingen voor (of verstrekkingen voor) de fiets en/of de vakbondscontributie blijven

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren