Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loon van een overleden werknemer

Als een werknemer overlijdt, dan valt het loon waarop hij/zij nog recht had, ook wel postuum loon genoemd, in de nalatenschap. Met andere woorden; dit loon behoort tot de erfenis van de erfgenamen. Te denken valt aan het loon over de maand of week van overlijden, opgebouwd vakantiegeld en nog niet opgenomen c.q. uitbetaalde overuren. In feite genieten de erfgenamen dus het loon als zijnde loon uit de dienstbetrekking van een ander (zie ook Loon uit de dienstbetrekking van een ander). Bovendien is een werkgever verplicht bij het overlijden van een werknemer het loon over

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren