Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Als de opbrengsten van de BV geheel zijn toe te rekenen aan het verrichte werk van de directeur-grootaandeelhouder (dga), dan is het gebruikelijk loon gelijk aan de opbrengsten minus de samenhangende kosten. Aldus een vonnis van de rechtbank te Breda op 23 juli 2007.

Gebruikelijk loon DGA afgeleid van managementfee

Feiten

X is directeur-grootaandeelhouder van BV A, die op haar beurt 48% van de aandelen houdt in BV B. X verricht via BV A assurantiewerkzaamheden voor BV B, die hiervoor aan BV A een managementfee van € 245.041 betaalt. BV A betaalt aan X een loon uit van € 40.840. De Belastingdienst

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren