Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Net zoals het Gerechtshof, oordeelt de Hoge Raad in een arrest van 12 oktober 2007 dat een commissaris is aan te merken als een werknemer op wie de 30%-regeling van toepassing kan zijn.

30%-regeling voor commissarissen

Feiten

X woont in de Verenigde Staten en heeft de Britse en Amerikaanse nationaliteit. Sinds september 1995 is hij commissaris bij de in Nederland gevestigde A N.V. (hierna: A): dit is dan een fictieve dienstbetrekking. Voorheen kwam X niet in aanmerking voor de toepassing van de 35%-regeling (voorganger van de 30%-vergoedingsregeling), omdat die regeling niet openstond voor werknemers in fictieve dienstbetrekking. X bezit wel

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren