Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: drs. K.E.M. Eerden-Van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020
  • Instantienaam: Hoge Raad, 29 april 2011 (nr. 10/02956) — LJN BQ2830

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
X is in dienstbetrekking bij werkgever A en heeft auto ter beschikking gesteld gekregen. X gebruikt de auto ook voor zijn werk bij werkgever B. A brengt € 0,34 per kilometer aan B bv in rekening voor de kilometers die X voor B maakt, maar dit bedrag dekt niet alle autokosten. De Hoge Raad oordeelt dat de ritten die X maakt voor werkgever B als privéritten worden aangemerkt, want er kan niet worden gezegd dat zowel A als B de auto aan X ter beschikking hebben gesteld. Door de kwalificatie van de B-ritten als privékilometers, wordt X onverwachts geconfronteerd met de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren