Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Het premieloon in de zin van de Coördinatiewet sociale verzekering (CSV) wordt berekend over het aantal dagen waarop in een loontijdvak loon is genoten, waarbij een franchise en een maximum geldt. Het aantal dagen waarover loon wordt genoten wordt vermenigvuldigd met het geldende maximumpremieloon per dag. Alles wat daar in het betreffende premietijdvak boven komt blijft buiten aanmerking. De vraag is dan soms over welke dagen men premieplichtig is. Sinds een belangrijke uitspraak van het CRvB van 31 mei 2001 zijn er vele verzoeken tot premierestitutie gedaan. De Rechtbank Rotterdam oordeelde op 1 april 2004 over een dergelijk verzoek tot

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren