Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Loon voor de premieheffing sociale verzekeringswetten is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Dat kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Door de werkgever verstrekte vergoedingen die voor een werknemer een besparing opleveren, omdat hij het anders zelf had moeten betalen, zijn ook loon. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 januari 2004 gaat het om de vraag of maaltijdverstrekkingen aan personeel genoten buiten het bedrijf, maar wel in werktijd, tot het loon voor de premieheffing sociale verzekeringswetten moeten worden gerekend. Omdat het hier om overwerk gaat, beslist de CRvB dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren