Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

A krijgt van haar werkgever een bijdrage in haar ziektekostenverzekering. Deze bijdrage is belast loon, en hoort daarmee tevens tot het inkomen uit werk en woning (inkomstenbelasting). Vervolgens oordeelt het Hof dat de werkgeversbijdrage meetelt als uitgave wegens ziekte, en derhalve aftrekbaar is (mits boven de drempel) als buitengewone uitgave.

Bijdrage in premie ziektekostenverzekering vormt loon

Feiten

A is verzekerd tegen ziektekosten op grond van een collectieve ziektekostenverzekering (hierna: de verzekering). De gehele voor de verzekering verschuldigde premie (f 808,50 per maand) wordt voor een deel door haar werkgever ingehouden op haar loon (en kennelijk door de werkgever aan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren