Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
A sluit met bedrijf X een consultancy-overeenkomst in het kader waarvan A een businessplan zal opstellen voor X. Het opstellen van het businessplan neemt ongeveer zeven maanden in beslag. De uitvoeringsinstelling oordeelt dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en A verzekeringsplichtig is voor de werknemersverzekeringen. A bestrijdt dit en gaat tegen de beslissing van de uitvoeringsinstelling in beroep bij de Rechtbank in Den Haag. De Rechtbank vernietigt het besluit van de uitvoeringsinstelling. De uitvoeringsinstelling gaat hiertegen in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Ook de Raad komt in zijn uitspraak van 15 juni 2000 tot het oordeel dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren