Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uurloon – jaarloon/verloonde uren

Het gemiddelde uurloon dat de werkgever uitbetaalt, wordt berekend door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren. Hieronder wordt nader ingegaan op het jaarloon en de verloonde uren.

Jaarloon

Met jaarloon wordt bedoeld het door een werknemer in een kalenderjaar genoten brutoloon volgens de jaaropgaaf (zie Loonstrook en jaaropgave). De salarisadministrateurs weten dat het dan gaat om kolom 14 van de loonstaat. Dit is al het loon, vakantiegeld, winstuitkeringen, prestatietoeslagen, uitbetaalde vakantiedagen e.d., maar ook de autokostenbijtelling bij een auto van de zaak zit in dit bedrag. Loondoorbetaling bij ziekte valt er ook onder,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren